Detektera skadligt innehåll i ditt Salesforce-moln

IT-Total_Detektera_skadligt_innehåll_selesforce-moln

Kommitterar inbyggda säkerhetsfunktioner

Många av våra kunder är idag omedvetna om “shared responsibility model” som innebär att leverantören endast ansvarar för säkerheten i allt som finns i molnet medan kunden ansvarar för allt som laddas upp i molnet. Med Cloud Protection for Salesforce får du ett lager skydd i din plattform som både detekterar och förhindrar angrepp.

“Through 2022, at least 95% of cloud security failures will be the customer’s fault.”
~ Gartner.

  • Realtidsskydd mot virus, trojaner, utpressningstrojaner och andra avancerade skadeprogram
  • Kör schemalagda skanningar på innehåll som redan finns i Salesforce
  • Detekterar skadligt innehåll i allt som laddas upp och ner i molnet
  • Förhindra angrepp via filer och URL:er som laddas upp och ner till eller från Salesforce
  • Skadligt innehåll sätts i karantän och analyseras
  • Skanna innehåll på Salesforce som ditt traditionella klientskydd kanske inte når
  • Skydda din plattform på några minuter utan att installera några program från tredje part
  • Framtagen och utformad i samarbete med Salesforce

 

 

Cloud Protection på 60 sekunder

 

Se video 

 

På bara 60 sekunder kan du se hur enkelt det är att skydda allt innehåll på din Salesforce-plattform från skadlig kod. Videon visar hur du kan köra schemalagda skanningar på befintligt innehåll, samt identifiera skadlig kod i realtid i filer som laddats upp/ner till eller från Salesforce. När skadligt innehåll har identifierats placeras filerna i karantän, så att administratören snabbt och enkelt kan identifiera eventuella framtida risker.

Läs mer om hur du skyddar molnet: