Frukostevent IT-Total NIS2 och Säker arbetsplats

Nya regulatoriska krav väntar och en stor mängd data hanteras varje dag. Hur bör man tänka? Vilka insatser krävs? Och vad går att automatisera?

Vi välkomnar dig till vårt frukostevent där vi kommer att prata om NIS2 och Säker arbetsplats. Vi bjuder in till en plats för kunskapsdelning, diskussioner och en möjlighet att få kontakt med andra som står inför liknande utmaningar i sina organisationer.  

 

NIS 2 i praktiken – hur man effektivt anpassar sin IT-organisation enligt nya krav

Under morgonen berättar vi om metodiken som flera organisationer lyckosamt har använt för att analysera och planera sin verksamhet och IT-miljö för att möta nya lagkrav.

På 6–8 veckor så kan man göra en helhetsanalys av befintliga verktyg, processer, rutiner och organisation för att göra en djupgående analys av vad som redan finns på plats och vad som behöver utvecklas.

Ett team med kompetens inom både strategisk planering och praktiskt utförande tar tillsammans med ledningen fram en handlingsplan baserat på organisationens nyckelområden för att möta lagkrav och utveckla verksamheten.

Informationen finns - men använder ni den?

Datadriven innebär beslutsfattande baserat på rätt information, där informationen erhålls genom att analysera data för att kontinuerligt skapa affärsvärde.

Beslutsfattandet kan vara strategiskt, taktiskt eller operativt – där det operativa beslutsfattandet i hög grad kan automatiseras.

Avslutningsvis kommer vår Säkerhetsskyddschef Åke Ekerbring dela med sig av sina tankar och omvärldsbevakning. 


Det kommer finnas gott om tillfällen att mingla och nätverka med andra deltagare. 

 

Plats: 
IT-Totals kontor på Gustav III Boulevard 50 A, plan 5. 

Tid:  
Onsdag 14 februari 2024, klockan 08.00-10.30. 

Agenda​ 

08.00-08.30 
Frukost 

 

8.30-09.10 
NIS2- Praktisk handlingsplan. Hur gör jag?

Andrej Smailagic och Diego López

 
09.15- 09.35 

Lead with Data

Magnus Anhede

 

09.35-09.55 

Omvärldsbevakning med vår Säkerhetsskyddschef

Åke Ekerbring 

 

Summering- 10.00​ 
Mingeltid 10.00-10.30 

Hoppas vi ses där! 

 

Stort tack till våra partners:

hpe

HP_Black_RGB_150_SM (002)

 

 

 

Tyvärr går det inte att anmäla sig till eventet längre.