Cyber Security Assessment ger er en bedömning av ert IT-och cybersäkerhets nuläge.

"Cybersäkerhet handlar inte enbart om teknik, och borde inte heller enbart vara en fråga för IT-avdelningen. Cybersäkerhet handlar om människor, processer och teknik och idag är digitala risker och hot även en fråga för ledningen."

"Inom leveranskategorin ”Assessment” erbjuder vi specialanpassade tjänster för att hjälpa organisationer att utvärdera, skapa och förbättra sina processer, säkerhetsarkitektur och strategi.

 

Ladda ner produktbladet genom att fylla i formuläret till höger.