Cyber Security Assessment (CSA)

Assessment_IT_Total

Maximerar ni nyttan av er organisations IT- och cybersäkerhetsinvesteringar?

Bedriver ni ett effektivt säkerhetsarbete? Har ni insikt och kontroll över vad som är bra och vad som brister?

Cybersäkerhet handlar inte enbart om teknik, och borde inte heller enbart vara en fråga bara för IT-avdelningen. Cybersäkerhet handlar om människor, processer och teknik och idag är digitala risker och hot även en fråga för ledningen. 

IT-Totals Cyber Security Assessment (senare kallad CSA) erbjuder specialanpassade tjänster för att hjälpa organisationer att utvärdera, skapa och förbättra sina processer, arkitektur och strategi kring säkerhet. En CSA är olika omfattande beroende på behov.

CSA:n genomförs av IT-Totals säkerhetsexperter som kartlägger och och föreslår på handlingsplan för att åtgärda identifierade risker.

Arbetet resulterar i en rapport där säkerhetsrisken i ett antal nyckelområde bedöms med en skala från 1 till 5 med rekommendationer för varje område där risken är högre än 2.

Våra cybersäkerhetsexperter besitter flera års erfarenhet av "Assessment" uppdrag inom olika branscher.


Ladda ner produktbladet genom att fylla i formuläret till höger eller kontakta oss direkt.

Kontakta mig

 

Ja, jag vill ta del av produktbladet!