NIS2 Readiness Assessment

Stärk er verksamhet mot digitala hot

Navigera genom NIS2 med vår skräddarsydda Assessment och säkra er mot framtidens krav!

I dagens digitaliserade samhälle är informationssäkerhet en viktig aspekt, inte minst för samhällsviktiga organisationer. De nya kraven från NIS2 är en utmaning för många. Det är en omarbetning av det redan existerande NIS-direktivet – som ställer krav på nätverks- och informationssäkerhet.

Det innebär att myndigheter och företag kommer att behöva arbeta systematiskt och riskbaserat med sin information, få kontroll över sin data och kunna rapportera eventuella incidenter.  Det kommer krävas en allriskinsats av sektorerna som omfattas av NIS och det blir mycket viktigt att bedöma samtliga delar av verksamheten för att utforma proportionerliga åtgärder.

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster som är utformade för att hjälpa organisationer att inte bara utvärdera, utan också skapa och förbättra sina processer, säkerhetsarkitektur och strategi. Ta kontroll över din cybersäkerhet med våra specialanpassade lösningar och låt oss tillsammans stärka din organisation mot dagens digitala risker och hot.

 

NIS2 Readiness Assessment ger er en bedömning av ert IT- och cybersäkerhets-nuläge.


Ladda ner produktbladet genom att fylla i formuläret till höger eller kontakta oss direkt.

Kontakta mig

 

Ja, jag vill ta del av NIS2 Readiness Assessment!