Att kontinuerligt validera cybersäkerheten bör vara en självklarhet.

Säkerhetstestning som görs med red team-tekniker utgår från angriparens perspektiv och utgör en effektiv valideringsmetod för att hålla säkerhetsteam och -kontroller förberedda på cyberattacker och incidenter. Metoden har dock hittills varit begränsad till företag med viss mognadsnivå och tilltagna budgetar för cybersäkerhet eftersom den omfattat ett begränsat testområde, varit arbetsintensiv och inte lämpat sig för automatisering.

För att göra Red Team-tjänster tillgängliga för ett större antal organisationer har IT-Total utformat en automatiserad, molnbaserad Red Team-tjänst som är enkel att genomföra.

Ladda ner produktbladet genom att fylla i formuläret till höger.