Security Operations Center

cybersecurity_SOC_IT-Total

Minska cyberriskerna. Hanterad hotdektektering 24/7/365

IT-Total SOC (Security Operations Center) är en komplett övervakningstjänst som innehåller identifiering, prioritering, analyser och hantering av kända och okända hot.

Samtliga hot som kan påverka din organisations integritet, sekretess eller tillgänglighet hanteras, oavsett om ursprunget till hotet är internt eller externt. IT-Total SOC består endast av egna anställda och innehåller de metoder, roller och teknologier som behövs.

Ladda ner produktblad