m365 assessment_IT-Total

Microsoft 365 assessment​

Känner ni att ni har full insikt i hur er Microsoft 365-miljö mår? Är ni rätt licensierade och nyttjar 
ni de tjänster som ni faktiskt betalar för? Är ni väl förberedda för att börja använda Microsoft 365 CoPilot i er organisation?

Med hjälp av Microsoft 365-experter ifrån IT-Total så kan ni få kontroll på er Microsoft 365-miljö och skapa förutsättningarna för att få en effektiv och säker plattform som berikar och stöttar era anställda. Våra experter kommer att leverera insikter, rekommendationer och planerade aktiviteter samt förbättringar unika för just er organisation.

Fördelar:

  • Nulägesanalys av er Microsoft 365-miljö
  • Rekommenderade aktiviteter som kan tas in 
    i projektplanering
  • Få kontroll på nyttjandet av M365-tjänsterna
  • Tydliga förslag på förbättringar för ökad säkerhet
  • Skapa förutsättningarna för att nyttja CoPilot och generativ AI i framtiden


Läs: Uppnå hög säkerhet och maximal potential med din digitala arbetsplats

 

Jag vill veta mer