MSS Internet Threat Protection

IT-Total_Stock_keyboard_DDos

MSS Internet Threat Protection (DDoS, WAF)

Internet Threat Protection bygger på kraftfull "machine learning" som ger ett robust och precist försvar mot både kända och okända hot. Tjänsten är enkel att implementera och genererar snabbt effektiva resultat mot sofistikerade attacker.

Denna hanterade säkerhetstjänst skyddar mot DDoS attacker samt föser er med ett effektivt WAF-, Bot-och IPS-skydd. Tillsammans utgör detta ett heltäckande skydd för attacker och inkommande hot mot publika infrastrukturer exponerade mot internet.

Jag önskar att ni kontaktar mig: