Cyber Security User Awareness Training

Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.

En utbildad och medveten personalstyrka är en viktig komponent i ett effektivt säkerhetsarbete. De har då medvetenheten att kunna identifiera avvikelser och försök till påverkan.

Det krävs långsiktighet och ett systematiskt arbete för att uppnå en bra säkerhetskultur och ett effektivt säkerhetsarbete.

Med vår Cyber Security User Awareness Training kan ni utbilda er verksamhet och höja er kompetens inom cybersäkerhet. Detta ökar verksamhetens motståndskraft som alltmer blir en vital pusselbit för att undvika en cyberattack. 

 

 Ladda ned produktblad här

 

Hur bygger vi en stark kultur kring cybersäkerhet?
”Vi ser tydligt att skadlig e-post är och blir mer sofistikerad och svår att urskilja vid första ögonkastet. Diskutera cybersäkerhet regelbundet och se till att det finns en rutin för användarna om olyckan är framme. Vad ska de göra? Vem ska de kontakta? Det finns mycket skam kopplat till att göra fel och känslan av att man är dum nog att ha lurats. Den enda som tjänar på tystnad är hotaktören, då tar det längre tid för hen att upptäckas.”

Läs mer i vår blogg: 

Utbildning är bästa försvar

 

 

Jag vill veta mer