User awareness month_IT-Total_cybersecurity

Cyber Security User Awareness Training

Cyberkriminella och andra aktörer hittar ständigt nya metoder att utnyttja sårbara punkter. En av de vanligaste attackformerna är att angriparen riktar in sig på specifika anställda i en organisation för att uppnå sina mål.

En utbildad och medveten personalstyrka är en viktig komponent i ett effektivt säkerhetsarbete. De har då medvetenheten att kunna identifiera avvikelser och försök till påverkan.

Det krävs långsiktighet och ett systematiskt arbete för att uppnå en bra säkerhetskultur och ett effektivt säkerhetsarbete.

Med vår Cyber Security User Awareness Training kan ni utbilda er verksamhet och höja er kompetens inom cybersäkerhet. Detta ökar verksamhetens motståndskraft som alltmer blir en vital pusselbit för att undvika en cyberattack. 

 

 Ladda ned produktblad här

Jag vill veta mer