Endpoint Protection

Endpoint Protection (Managed EDR)

Hotbilden som riktas mot företag, myndigheter och andra verksamheter har haft en exponentiell utveckling.  Malware (elak kod) är numera ett vedertaget sätt för cyberkriminella att få fotfäste i en organisation. Ransomware har uppmärksammats i media de senaste åren och har varit ett enkelt sätt för cyberkriminella att få betalt och störa verksamheter. Angreppssättet fokuserar på slutpunkter (Sk. Endpoints) så som desktops, laptops, mobiler, plattor, servrar etc. 

Endpoint Protection är en tjänst som tar helhetsgrepp om klientskyddet och hothanteringen på klienter och servrar. Tjänsten levereras med olika typer av skyddsteknologier, allt från en antivirusklient med begränsad skyddsförmåga till en modern skyddsteknologi som har EDR (Endpoint Detection & Response) funktionalitet.

Tjänsten övervakas och hanteras av vår SOC (Security Operations Center).

Jag önskar att ni kontaktar mig